INTEGRACJA SENSORYCZNA

CIOCIA MAJA – Jestem absolwentką UAM w Poznaniu na kierunku Pedagogika. Od wielu lat pracuję jako nauczycielka nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej. Posiadam certyfikat terapeuty pedagogicznego i integracji sensorycznej. Ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Społeczno- Ekonomicznej w Warszawie w zakresie Teorii Integracji Sensorycznej w Diagnozie i Terapii Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi.

W przedszkolu prowadzę zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.

Świat poznajemy poprzez zmysły. Prawidłowy odbiór bodźców i ich analiza wpływa na rozwój dziecka. Dzięki zmysłom wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu, równowagi i czucia głębokiego, układ nerwowy odbiera informacje, które organizuje i interpretuje, by były wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji. Terapia integracji sensorycznej ma formę „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i współtworzy z terapeutą.

LOGOPEDIA

CIOCIA MAGDA – Z wykształcenia jestem pedagogiem oraz logopedą. W przedszkolu prowadzę grupowe zajęcia profilaktyczne. Obejmują one gimnastykę buzi i języka, ćwiczenia oddechowe oraz elementy logorytmiki. Profilaktyka logopedyczna to podstawa do wyeliminowania ewentualnych przyszłych wad wymowy.
RYTMIKA
CIOCIA Ania – Jestem absolwentką rytmiki na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Moją przygodę z muzyką rozpoczęłam już w przedszkolu i szczególnie miło wspominam zajęcia z rytmiki. Jestem po prostu osobą zakochaną w muzyce. Podczas zajęć zapraszam przedszkolaki do magicznego świata muzyki. Zajęcia z rytmiki polegają przede wszystkim na uwrażliwianiu dzieci na muzykę za pomocą tańca, śpiewu oraz gry na instrumentach. Wszystkie te elementy płynnie przeplatają się na zajęciach w postaci zabaw muzycznych i różnego rodzaju ćwiczeń. Prowadząc zajęcia z rytmiki wykorzystuję metodę Emila Jaques-Dalcroze’a, ale także czerpię z bardziej rodzimych elementów takich jak np. taniec ludowy. Zależy mi, aby zajęcia stwarzały okazję do naturalnego odczuwania muzyki, z którym rodzi się każde dziecko.

 

RELIGIA

WUJEK JAREK – Jestem katechetą – nauczycielem dyplomowanym z 20-letnim stażem pracy. W Kościele pełnię też posługę katechisty, prowadząc katechezy dla dorosłych. Jestem współredaktorem gazety parafialnej „Nasza Wspólnota”, gdzie publikuję artykuły dla rodziców na temat katolickiego wychowania dzieci i młodzieży. Jestem autorem poradnika  „Rozmowy o wychowaniu i profilaktyce”. W katechezie dzieci przedszkolnych wykorzystuję najczęściej metody oparte na obserwacji i działaniu.

JĘZYK ANGIELSKI

CIOCIA KASIA

ZAJĘCIA SPORTOWE

WUJEK DAWID