Od września 2020 nasze przedszkole jest przedszkolem O PROFILU JĘZYKOWO-MATEMATYCZNYM, z dużym naciskiem na kompetencje kodowania. Różnorodna oferta zajęć pozwoli rozwijać umiejętności logicznego myślenia, intelektualne, muzyczno-taneczne, sportowe.

W naszej ofercie mamy:

– codzienne zajęcia języka angielskiego!

– matematyczne

– kodowanie

– zajęcia szachowe

– umuzykalniające – rytmika

– logopedia

– gimnastyka korekcyjna

– sensoplastyka

– judo

– piłka nożna

– taniec – Zumba

 Istnieje możliwość indywidualnego obejrzenia nowych sal przedszkolnych po uprzednim kontakcie telefonicznym. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel: 502081578, 665322262.


Nasze przedszkole funkcjonuje w dwóch budynkach w Luboniu: I Oddział – ul. Dworcowa 7,

II oddział – ul. Buczka 21D, (wjazd od ul. Skromnej)

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa. Rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości, zainteresowania i zdolności wychowanków. Przedszkole wspiera działania wychowawcze rodziców i przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole na ul. Dworcowej 7 składa się z 4 sal przedszkolnych. Sale są przestronne, kolorowe i dobrze wyposażone w środki, które pozwalają na realizację założeń koncepcji, przyjętych programów i projektów edukacyjnych. Priorytetem jest tworzenie bezpiecznych warunków zabawy i nauki dzieci.

Przedszkole na ul. Buczka 21D składa się z 4 sal przedszkolnych. Sale są przestronne, kolorowe i dobrze wyposażone w środki, które pozwalają na realizację założeń koncepcji, przyjętych programów i projektów edukacyjnych. Priorytetem jest tworzenie bezpiecznych warunków zabawy i nauki dzieci.

Przedszkole  zatrudnia  kadrę o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach, zatrudnia specjalistę w zakresie logopedii. Dąży do poszerzenia uprawnień specjalistycznych w innych zakresach.

KATALOG UROCZYSTOŚCI I IMPREZ:

  • Pasowanie na Przedszkolaka
  • Mikołajki
  • Wigilia
  • Wielkanocny Zajączek
  • Pierwszy Dzień Wiosny
  • Święto Rodziny
  • i wiele innych wynikających z rocznego planu pracy przedszkola

 

Skip to content