Magdalena Smolińska – Dyrektor Przedszkola

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 24 letnim stażem pracy. Ukończyłam Studia Wyższe na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Ponadto ukończyłam Studia Podyplomowe z Informatyki, z Oligofrenopedagogiki, z Wychowania Przedszkolnego, Dla Oświatowej kadry kierowniczej oraz z Logopedii. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych konferencjach, naradach, kursach i szkoleniach.

Cel jaki sobie obrałam to stworzyć warunki dla prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dzieci, szanując upodobania, słabości i indywidualne ich predyspozycje . Wiedzę zdobytą na studiach wykorzystuję w kontaktach z pracownikami, rodzicami, dziećmi, a także z innymi klientami przedszkola.

Zarówno ja jak i wszyscy pracownicy przedszkola wspomagamy Rodziców w wychowywaniu dzieci, pragniemy by nasi absolwenci wyrośli na ludzi  śmiałych, przedsiębiorczych, dobrze radzących sobie w życiu i czujących się dobrze we współczesnym świecie, mających dobry kontakt z otoczeniem, rówieśnikami jak i z samym sobą. Pomagamy dzieciom uwierzyć we własne siły i możliwości, zachęcając do pokonywania trudności, kształtujemy wyobraźnię, chwalimy nawet za drobne osiągnięcia, nie krytykujemy, nie porównujemy, nie wprowadzamy niezdrowej rywalizacji. Uczymy koleżeństwa, zasad higieny i kulturalnego zachowania.

Ciocia Kasia – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Pedagog specjalny. Wychowawca – nauczyciel w grupie MĘDRUSIÓW.

Ciocia Julita – pomoc nauczyciela w grupie MĘDRUSIÓW

W wolnym czasie czytam książki. Moim zadaniem „U 7 Krasnoludków” jest pomoc w edukacji i rozwijaniu się dzieci w przedszkolu.

Ciocia Ola – Wychowawca – nauczyciel w grupie PRACUSIÓW.

Jestem absolwentką studiów z zakresu Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Lubię odkrywać w dzieciach ich możliwości i dawać motywację do dalszego rozwoju. Często obmyślając „plan działania” staram się spojrzeć na świat oczami tych malutkich istotek, bo tylko wtedy może się stać on dla nich bardziej zrozumiały.

Ciocia  Danka– pomoc nauczyciela w grupie PRACUSIÓW.

Ciocia Klaudia – Wychowawca – nauczyciel w grupie ŚMIAŁKÓW

Jestem absolwentką studiów z zakresu Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej.

Praca z dziećmi pozwala mi spojrzeć na zwykłe rzeczy oczami dziecka. Głównym celem mojej pracy w przedszkolu jest stworzenie dzieciom najlepszych warunków do zabawy i nauki w poczuciu bezpieczeństwa i miłej atmosfery.

Ciocia Justyna – pomoc nauczyciela w grupie ŚMIAŁKÓW

Ciocia Adrianna – Wychowawca – nauczyciel w grupie WESOŁKÓW.

Jestem absolwentką trzyletnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika, specjalność- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.

Ciocia Kasia – pomoc nauczyciela w grupie WESOŁKÓW

Ciocia Kinga – Wychowawca – nauczyciel w grupie SKARBUSIÓW.

Jestem absolwentką trzyletnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika, specjalność- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz ukończyłam terapię pedagogiczną na studiach magisterskich.

Ciocia Beata – pomoc nauczyciela w grupie KRASNALI.

Ciocia  Ewelina – Wychowawca – nauczyciel w grupie SKARBUSIÓW.

Jestem absolwentką trzyletnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika, specjalność- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.

Ciocia Beatka – pomoc nauczyciela w grupie SKARBUSIÓW.

Ciocia Magda – logopeda, zajęcia z robotyki

Ciocia Ania – rytmiczka

Jestem absolwentką kierunku rytmika poznańskiej Akademii Muzycznej.  Moją przygodę z muzyką rozpoczęłam już w przedszkolu i szczególnie miło wspominam zajęcia z rytmiki. Jestem po prostu osobą zakochaną w muzyce. Podczas zajęć zapraszam przedszkolaki do magicznego świata muzyki. Zajęcia z rytmiki polegają przede wszystkim na uwrażliwianiu dzieci na muzykę za pomocą tańca, śpiewu oraz gry na instrumentach. Wszystkie te elementy płynnie przeplatają się na zajęciach w postaci zabaw muzycznych i różnego rodzaju ćwiczeń. Prowadząc zajęcia z rytmiki wykorzystuję metodę Emila Jaques-Dalcroze’a, ale także czerpię z bardziej rodzimych elementów takich jak np. taniec ludowy. Zależy mi, aby zajęcia stwarzały okazję do naturalnego odczuwania muzyki, z którym rodzi się każde dziecko.

Ciocia Grażynka – dyrektor ds. administracyjno-finansowych

Jestem absolwentką podyplomowych studiów na kierunku pedagogika, specjalność- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, studiów podyplomowych na kierunku metodyka języka angielskiego oraz zarządzania oświatą.

Ciocia Małgosia – rehabilitant, gimnastyka korekcyjna

Wujek Piotr – kierownik ds. gospodarczych

Wujek – ks. Jakub – katecheza

Ciocia Agnieszka – tańce

Ciocia Kasia – judo

Wujek Wojtek – zajęcia sportowe/piłka nożna

Ciocia Dagmara – balet

Ciocia Klaudia – język angielski

Skip to content