Rada Rodziców naszego przedszkola ustaliła składkę na rok 2022/202 w wysokości 75,00/semestr.
Skip to content