Na zajęciach z religii dzieci mają wiele wrażeń: tańczą, śpiewają jednocześnie poznając najistotniejsze elementy wiary.

Wszystkie dzieci chętnie słuchają opowieści religijnych, które uczą nas, jak być człowiekiem dobrym i uczciwym, jak żyć i postępować na co dzień, krocząc przez życie śmiało z wiarę i  odwagą. Dzieci poznają podstawy  wiary, uczą się modlitw, piosenek i wierszyków.

Program nauczania religii w przedszkolu ukazuje dziecku otaczający świat i pozwala otworzyć się na Boga i Jego miłość. Celem katechezy przedszkolnej jest wprowadzenie dziecka w życie religijne, w poznanie wiary, modlitwy i liturgii. Poprzez zabawę dzieci poznają prawdy religijne, krótki zarys historii zbawienia w oparciu o Pismo Święte, rok liturgiczny z istotą i znaczeniem najważniejszych Uroczystości i Świąt. Modlitwy i pieśni religijne sprawiają, że dzieci nawiązują przyjaźń z Panem Bogiem.

Katecheza, oparta na urozmaiconych metodach pracy z dzieckiem, uwzględnia metody aktywizujące: zabawę, piosenki, inscenizacje, opowiadania – otwiera wszystkie sfery osobowości dziecka. Angażuje umysł, wyobraźnię, uczucia, działania dziecka, przyczyniając się nie tylko do zdobycia wiedzy religijnej, lecz również rozwija je poznawczo, emocjonalnie i społecznie.

Zajęcia z religii prowadzone 1 x w tygodniu – 20 min w każdej grupie wiekowej, wymagana zgoda rodziców/opiekunów na uczestnictwo w zajęciach

Prowadzący – ks. Jakub Madajczyk – katecheta

Skip to content