Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu stanowią ciekawą propozycję oddziaływań dotyczących nie tylko motoryki. Uwzględniamy w nich zadania, które umożliwią dziecku ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzają motywację do wszechstronnej aktywności stanowiącej niezbędny warunek jego rozwoju. Odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone przyczynią się do osiągnięcia „gotowości szkolnej”.

Do zadań i celów gimnastyki korekcyjnej należy:

 • Skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe do stanu prawidłowego .
 • Niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstaniu .
 • Doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy .
 • Kształtowanie odruchu prawidłowej postawy ciała .
 • Uświadomienie dziecku i rodzicom istniejącej wady i wynikających stąd zagrożeń
 • Wykształcenie świadomości „ odczuwania ” własnego ciała czyli znalezienia równowagi pomiędzy podświadomością, a napięciem mięśniowym .
 • Wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego .
 • Poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, oraz zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady.
 • Uaktywnienie układów : narządów ruchu, układu krążeniowego i oddechowego .
 • Zwiększenie zakresu ruchu w stawach, wydłużenie, skracanie czy wzmocnienie odpowiednich grup mięśniowych .
 • Wdrażanie do rekreacji ruchowej elementy profilaktyki i korekcji zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka .
 • Opanowanie przez dziecko i jego środowisko opiekuńcze wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia związanych z wadą .

Zajęcia prowadzone 1 x w tygodniu – 20 min w każdej grupie wiekowej.

Prowadząca – p. Małgorzata Bednarczuk – rehabilitant, fizjoterapeuta, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Skip to content