W naszym przedszkolu korzystamy z dziennika elektronicznego LIVEKID.

Na bieżąco rodzice uzyskują informacje na temat aktywności dziecka w przedszkolu. Dzięki dostępowi do założeń procesu dydaktyczno-wychowawczego, a także do realizowanych podczas zajęć treści, rodzice śledzą edukację swojego dziecka w każdym aspekcie. LIVEKID to wygodna aplikacja do rozliczeń pobytu dziecka, dokonywania wpłat, przeglądania menu oraz komunikowania się z wychowawcami grup.

Logowanie do e-dziennika:

https://livekid.com/

Skip to content