Zajęcia z piłki nożnej to z jednej strony nauka gry w piłkę, z drugiej zaś nauka zasad fair play, wreszcie nauka współpracy w grupie.

Zadaniem tych zajęć jest również rozbudzenie u dzieci zainteresowania sportem. Na zajęciach dzieci przede wszystkim cieszą się ruchem, a elementy piłki nożnej wprowadzane są stopniowo.  Najważniejszym celem jest przekazanie dzieciom fascynacji sportem oraz kształtowanie właściwych postaw poprzez zabawę i współpracę w grupie. Chcemy pokazać dzieciom jak w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzać swój czas wolny.

Dzieci opanowują podstawowe umiejętności i elementy techniki oraz poznają zasady gry w piłkę nożną. Uczą się prowadzenia, przyjęcia i czucia piłki, a także strzałów na bramkę. Nauce towarzyszą zabawy kształtujące zwinność, zwrotność, szybkość, koordynację ruchową w miłej atmosferze i radosnym nastroju każdego dziecka. Jest to wspaniały sposób przyswajania i doskonalenia określonych elementów techniki, których uczenie w formie ścisłej jest zbyt trudne lub nużące. W zabawach i grach ruchowych ukryte są konkretne zadania do opanowania przez uczestników. Dzięki prostym regułom przygotowują one dzieci do uczestnictwa w zespołowych grach sportowych.

Zajęcia płatne 45,00/miesiąc prowadzone 1 x w tygodniu – 20 min w grupach max 15 dzieci

Prowadzący – p. Wojtek Ingram, trener piłki nożnej, nauczyciel WF

Skip to content