UWAGA!

RUSZAJĄ ZAPISY NA WRZESIEŃ 2021  – NOWY ROK PRZEDSZKOLNY 2021/2022

START: 07.01.2021


Wnioski rekrutacyjne będą dostępne do pobrania na stronie internetowej lub osobiście w przedszkolu od 07.01.2021


Zapraszamy na dni otwarte do naszego przedszkola, ul. Dworcowa 7: 

16.01.2021  w godz. 10.00-13.00

18.01.2021  w godz. 17.00-19.00


Istnieje możliwość indywidualnego obejrzenia nowych sal przedszkolnych po uprzednim kontakcie telefonicznym. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel: 502081578, 665322262.


UPRZEJMIE INFORMUJEMY O ROZBUDOWIE NASZEGO PRZEDSZKOLA – ODDZIAŁ ul. DWORCOWA 7

Otwarcie nowego oddziału – wrzesień 2020!

 

Powstały 2 nowe przestronne sale o powierzchni 64m2 oraz 60m2  z łazienkami dla dzieci oraz zapleczem.

Powiększony został plac zabaw 

Od września 2020 nasze przedszkole funkcjonuje jako placówka o profilu językowym, z dużym naciskiem na kompetencje matematyczne. Różnorodna oferta zajęć pozwoli rozwijać umiejętności intelektualne, muzyczno-taneczne, sportowe.

W naszej ofercie mamy:

– codzienne zajęcia języka angielskiego!

– zajęcia szachowe

– matematyczne

– kodowanie

– umuzykalniające – rytmika

– logopedia

– gimnastyka korekcyjna

– sensoplastyka

– judo

– piłka nożna

– taniec – Zumba


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

       Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
Przedszkole U 7 Krasnoludków Sp. z o.o. pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Przedszkolu Publicznym U 7 Krasnoludków Sp. z o.o., jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole U 7 Krasnoludków Sp. z o.o, ul. Dworcowa 7, e-mail: przedszkole@u7krasnoludkow.edu.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni:
Dawid Nogaj
adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers