Rada Rodziców naszego przedszkola ustali składkę na rok 2020/2021.