Ciocia Dominika – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Wychowawca – nauczyciel w grupie MĘDRUSIÓW.

Studia licencjackie ukończyłam na kierunku: Pedagogika,  ze specjalizacją: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obecnie jestem studentką studiów magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na tym samym kierunku, lecz ze specjalizacją: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną.

Praca z dziećmi daje mi niezmiernie dużo radości i pozytywnej energii. Każdego dnia w mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej staram się stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju. Szczególną wartość mają dla mnie wszelkiego rodzaju zabawy muzyczno-ruchowe. Staram się organizować zajęcia w taki sposób aby moi podopieczni nie tylko przyswoili wiedzę ale przy tym po prostu dobrze się bawili. Nauka przez zabawę dostarcza bardzo dużo satysfakcji dzięki temu, że dziecko samodzielnie zdobywa wiedzę.

Moje motto w pracy brzmi:

„Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”        – Konfucjusz

 

Ciocia Sylwia – ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, aktualnie kontynuuje studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną.Wychowawca – nauczyciel w grupie WESOŁKÓW.

W swojej pracy skupiam się na tym by dzieci poznawały świat wszystkimi zmysłami nie tylko wzrokiem i słuchem, ale też poprzez dotyk, węch. Ważne dla mnie są wszelkie zabawy i ćwiczenia , które mają na celu wspieranie rozwoju mowy u dzieci, istotną rolę odgrywają tu zabawy dźwiękonaśladowcze, ćwiczenia oddechowe takie jak np. dmuchanie piórek .Staram się aby czas jaki dzieci spędzają w naszym przedszkolu był czasem w, którym:  uczą się, zdobywają nowe doświadczenia, bawią się i następnego dnia z uśmiechem przekraczają drzwi przedszkola.

W wolnym czasie uwielbiam czytać książki, oraz spędzać czas na łonie natury.

Ciocia Jola – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, wychowawca – nauczyciel w grupie WESOŁKÓW.

Z wykształcenia jestem terapeutą-pedagogiem. Ukończyłam Studium Zawodowe, specjalność-terapeuta zajęciowy. Następnie studia licencjackie, specjalność-resocjalizacja i profilaktyka społeczna. Poszerzyłam swoją wiedzę i uzyskałam kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego na studiach podyplomowych,specjalność-wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z przygotowaniem pedagogicznym. Staram się rozwijać swój warsztat pracy poszukując ciekawych szkoleń. W swojej pracy dostrzegam potrzeby i zainteresowania dzieci, wykorzystuję jak najwięcej metod aktywizujących. Dużą wagę przywiązuję do kreatywnej zabawy oraz samodzielności dzieci. Stwarzam takie warunki dla dzieci, aby każdy dzień spędzony w przedszkolu był dla nich fascynującą przygodą, dzięki której poznają otaczający świat. Uważam, że każde dziecko powinno czuć się kochane i akceptowane. W pracy z dziećmi jestem życzliwa i konsekwentna.

Ciocia Marlena – pedagog opiekuńczo-wychowawczy, w trakcie studiów podyplomowych na kierunku wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne. Pomoc nauczyciela w grupie PRACUSIÓW.

Studia licencjackie ukończyłam na kierunku: Pedagogika ze specjalizacją Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Studia magisterskie kontynuowałam na kierunku: Pedagogika resocjalizacyjna.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas 2,5 letniej pracy w żłobku. To było moje pierwsze zetknięcie z pracą z takimi „maluchami”. Właśnie wtedy utwierdziłam się, że chcę być pedagogiem i pracować z małymi dziećmi.  Stąd też pomysł dalszego kształcenia się…od tego roku rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku: Pedagogika  wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym.

Prywatnie jestem mamą dwójki wspaniałych dzieci Mai i Ignasia.

Ciocia Kasia – pomoc nauczyciela w grupie WESOŁKÓW

Ciocia Małgosia – pomoc nauczyciela w grupie MĘDRUSIÓW

Z zawodu jestem Technologiem żywności o specjalizacji cukierniczej. Z zamiłowania instruktorem zumby. W wolnym czasie czytam książki i tworzę cuda na maszynie.Od początku roku 2013 pracuję w przedszkolu jako pomoc nauczyciela. Moim zadaniem „U 7 Krasnoludków” jest pomoc w edukacji i rozwijaniu się dzieci w przedszkolu.

Ciocia Magda – logopeda

Ciocia Ania – rytmiczka

Jestem absolwentką kierunku rytmika poznańskiej Akademii Muzycznej.  Moją przygodę z muzyką rozpoczęłam już w przedszkolu i szczególnie miło wspominam zajęcia z rytmiki. Jestem po prostu osobą zakochaną w muzyce. Podczas zajęć zapraszam przedszkolaki do magicznego świata muzyki. Zajęcia z rytmiki polegają przede wszystkim na uwrażliwianiu dzieci na muzykę za pomocą tańca, śpiewu oraz gry na instrumentach. Wszystkie te elementy płynnie przeplatają się na zajęciach w postaci zabaw muzycznych i różnego rodzaju ćwiczeń. Prowadząc zajęcia z rytmiki wykorzystuję metodę Emila Jaques-Dalcroze’a, ale także czerpię z bardziej rodzimych elementów takich jak np. taniec ludowy. Zależy mi, aby zajęcia stwarzały okazję do naturalnego odczuwania muzyki, z którym rodzi się każde dziecko.

Ciocia Kasia – anglistka

Ciocia Maja – integracja sensoryczna

Jestem absolwentką UAM w Poznaniu na kierunku Pedagogika. Od wielu lat pracuję jako nauczycielka nauczania zintegrowanego w szkole podstawowej. Posiadam certyfikat terapeuty pedagogicznego i integracji sensorycznej. Ukończyłam Studia Podyplomowe w zakresie Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Studia Podyplomowe na Wyższej Szkole Społeczno- Ekonomicznej w Warszawie w zakresie Teorii Integracji Sensorycznej w Diagnozie i Terapii Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi.

W przedszkolu prowadzę zajęcia ruchowe z elementami integracji sensorycznej.

Świat poznajemy poprzez zmysły. Prawidłowy odbiór bodźców i ich analiza wpływa na rozwój dziecka. Dzięki zmysłom wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu, równowagi i czucia głębokiego, układ nerwowy odbiera informacje, które organizuje i interpretuje, by były wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu. Prawidłowy rozwój zmysłów, zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się bez zaburzeń i dysfunkcji. Terapia integracji sensorycznej ma formę „naukowej zabawy”, w której dziecko chętnie uczestniczy i współtworzy z terapeutą.

Ciocia Lidwina – indywidualna terapia pedagogiczna

Ciocia Hania – indywidualna terapia pedagogiczna

Wujek Jarek – religia

Jestem katechetą – nauczycielem dyplomowanym z 20-letnim stażem pracy. W Kościele pełnię też posługę katechisty, prowadząc katechezy dla dorosłych. Jestem współredaktorem gazety parafialnej „Nasza Wspólnota”, gdzie publikuję artykuły dla rodziców na temat katolickiego wychowania dzieci i młodzieży. Jestem autorem poradnika  „Rozmowy o wychowaniu i profilaktyce”. W katechezie dzieci przedszkolnych wykorzystuję najczęściej metody oparte na obserwacji i działaniu.

Wujek Dawid – zajęcia sportowe/piłka nożna