Magdalena Smolińska – Dyrektor Przedszkola

Jestem nauczycielem dyplomowanym z 24 letnim stażem pracy. Ukończyłam Studia Wyższe na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu. Ponadto ukończyłam Studia Podyplomowe z Informatyki, z Oligofrenopedagogiki, z Wychowania Przedszkolnego, Dla Oświatowej kadry kierowniczej oraz z Logopedii. Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych konferencjach, naradach, kursach i szkoleniach.

Cel jaki sobie obrałam to stworzyć warunki dla prawidłowego i wszechstronnego rozwoju dzieci, szanując upodobania, słabości i indywidualne ich predyspozycje . Wiedzę zdobytą na studiach wykorzystuję w kontaktach z pracownikami, rodzicami, dziećmi, a także z innymi klientami przedszkola.

Zarówna ja jak i wszyscy pracownicy przedszkola wspomagamy Rodziców w wychowywaniu dzieci, pragniemy by nasi absolwenci wyrośli na ludzi  śmiałych, przedsiębiorczych, dobrze radzących sobie w życiu i czujących się dobrze we współczesnym świecie, mających dobry kontakt z otoczeniem, rówieśnikami jak i z samym sobą. Pomagamy dzieciom uwierzyć we własne siły i możliwości, zachęcając do pokonywania trudności, kształtujemy wyobraźnię, chwalimy nawet za drobne osiągnięcia, nie krytykujemy, nie porównujemy, nie wprowadzamy niezdrowej rywalizacji. Uczymy koleżeństwa, zasad higieny i kulturalnego zachowania.

 

 

Ciocia Dominika – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Wychowawca – nauczyciel w grupie MĘDRUSIÓW.

Studia licencjackie ukończyłam na kierunku: Pedagogika,  ze specjalizacją: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obecnie jestem studentką studiów magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na tym samym kierunku, lecz ze specjalizacją: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną. W przedszkolu prowadzę również zajęcia z języka angielskiego.

Praca z dziećmi daje mi niezmiernie dużo radości i pozytywnej energii. Każdego dnia w mojej pracy dydaktyczno-wychowawczej staram się stwarzać dzieciom jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju. Szczególną wartość mają dla mnie wszelkiego rodzaju zabawy muzyczno-ruchowe. Staram się organizować zajęcia w taki sposób aby moi podopieczni nie tylko przyswoili wiedzę ale przy tym po prostu dobrze się bawili. Nauka przez zabawę dostarcza bardzo dużo satysfakcji dzięki temu, że dziecko samodzielnie zdobywa wiedzę.

Moje motto w pracy brzmi:

„Powiedz mi, a zapomnę.

Pokaż mi, a zapamiętam.

Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”        – Konfucjusz

Ciocia Małgosia – pomoc nauczyciela w grupie MĘDRUSIÓW

Z zawodu jestem Technologiem żywności o specjalizacji cukierniczej. Z zamiłowania instruktorem zumby, prowadzę tańce w przedszkolu. W wolnym czasie czytam książki i tworzę cuda na maszynie.Od początku roku 2013 pracuję w przedszkolu jako pomoc nauczyciela. Moim zadaniem „U 7 Krasnoludków” jest pomoc w edukacji i rozwijaniu się dzieci w przedszkolu.

Ciocia Sylwia – Wychowawca – nauczyciel w grupie PRACUSIÓW.

Jestem absolwentką studiów magisterskich Politechniki Poznańskiej i Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz studiów podyplomowych z zakresu Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Moją pasją są zwierzęta (psy północy, konie), górskie wędrówki oraz aktywne spędzanie czasu z rodziną.

Prywatnie jestem mamą dwóch cudownych i energicznych córeczek. To właśnie one pokazały mi, jak cudowne relacje można zbudować z dziećmi, opierając się na wzajemnym zaufaniu, bezinteresowności i beztrosce, a przede wszystkim na słuchaniu siebie wzajemnie.

Lubię odkrywać w dzieciach ich możliwości i dawać motywację do dalszego rozwoju. Często obmyślając „plan działania” staram się spojrzeć na świat oczami tych malutkich istotek, bo tylko wtedy może się stać on dla nich bardziej zrozumiały.

 

Ciocia Sylwia – pomoc nauczyciela w grupie PRACUSIÓW.

 

Ciocia Marlena – studia licencjacie ukończyłam na kierunku: Pedagogika ze specjalizacją Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Studia magisterskie kontynuowałam na kierunku : Pedagogika resocjalizacyjna. Ukończyłam również studia podyplomowe, specjalność wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne.

Praca z dziećmi pozwala mi spojrzeć na zwykłe rzeczy oczami dziecka. Głównym celem mojej pracy w przedszkolu jest stworzenie dzieciom najlepszych warunków do zabawy i nauki w poczuciu bezpieczeństwa i miłej atmosfery.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki  dzieci Mai i Ignacego.

Ciocia Kasia – pomoc nauczyciela w grupie WESOŁKÓW

Ciocia Kasia A. – Wychowawca – nauczyciel w grupie ŚMIAŁKÓW.

Jestem absolwentką trzyletnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika, specjalność- wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Posiadam stopień nauczyciela kontraktowego. W dalszym ciągu doskonalę swój warsztat pracy, biorąc udział w różnych szkoleniach i kursach. Odbyłam kursy między innymi z logorytmiki, terapii ręki,  sensoplastyki, integracji sensorycznej oraz wiele innych.

Praca w zawodzie nauczyciela, to coś co bardzo lubię. Uwielbiam pracę z dziećmi, daje mi to dużo radości oraz satysfakcji. Chcę aktywnie zaspokajać dziecięcą ciekawość oraz patrzeć jak moi podopieczni się rozwijają.

Jestem osobą cierpliwą, kreatywną, aktywną oraz uśmiechniętą. Prywatnie, w wolnym czasie, uwielbiam czytać dobre kryminały,  spacerować z psem oraz wybierać się na długie wycieczki rowerowe.

Ciocia Donata – pomoc nauczyciela w grupie ŚMIAŁKÓW

Ciocia Kasia M. – Wychowawca – nauczyciel w grupie KRASNALI.

Wykształcenie: wyższe, kierunek: psychopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z edukacji przedszkolnej. Całe moje życie zawodowe to praca z dziećmi, najpierw pracowałam w żłobku, a od 3 lat pracuję w przedszkolu. Praca z dziećmi sprawia mi wiele satysfakcji, a postępy Maluchów oraz ich zaciekawienie światem motywuje do ciągłego rozwoju. W swojej pracy stawiam na kreatywność oraz metody aktywizujące.

W wolnym czasie lubię podróżować, chodzić po górach, czytać książki.

Prywatnie jestem żoną i  mamą pięcioletniego Leona😉

 

Ciocia Ulka – pomoc nauczyciela w grupie KRASNALI.

Ciocia Zuzanna – Wychowawca – nauczyciel w grupie SKARBUSIÓW.

Ciocia Beatka – pomoc nauczyciela w grupie SKARBUSIÓW.

Ciocia Magda – logopeda

Ciocia Ania – rytmiczka

Jestem absolwentką kierunku rytmika poznańskiej Akademii Muzycznej.  Moją przygodę z muzyką rozpoczęłam już w przedszkolu i szczególnie miło wspominam zajęcia z rytmiki. Jestem po prostu osobą zakochaną w muzyce. Podczas zajęć zapraszam przedszkolaki do magicznego świata muzyki. Zajęcia z rytmiki polegają przede wszystkim na uwrażliwianiu dzieci na muzykę za pomocą tańca, śpiewu oraz gry na instrumentach. Wszystkie te elementy płynnie przeplatają się na zajęciach w postaci zabaw muzycznych i różnego rodzaju ćwiczeń. Prowadząc zajęcia z rytmiki

 

wykorzystuję metodę Emila Jaques-Dalcroze’a, ale także czerpię z bardziej rodzimych elementów takich jak np. taniec ludowy. Zależy mi, aby zajęcia stwarzały okazję do naturalnego odczuwania muzyki, z którym rodzi się każde dziecko.

Ciocia Małgosia – rehabilitant, gimnastyka korekcyjna

Wujek – ks. Damian – katecheza

Wujek Tomek – szachy

Wujek Dawid – zajęcia sportowe/piłka nożna