Uczestnicząc w naszych zajęciach dzieci poznają podstawy gry, która doskonale kształtuje przydatne w życiu cechy umysłu i charakteru. Szachy uczą logicznego i abstrakcyjnego myślenia, pobudzają rozwój inteligencji i zdolności twórczych, a także wykształcają proces podejmowania decyzji. Wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość w dążeniu do celu oraz poczucie odpowiedzialności za własne wybory. Mali szachiści, inaczej niż ich rówieśnicy, potrafią radzić sobie z niepowodzeniami – starają się ponownie rozwiązywać określony problem i czynią to aż do skutku. Przede wszystkim jednak szachy to świetna zabawa bez względu na wiek.

Zajęcia prowadzone 1 x w tygodniu – 20 min w grupie 6-latków

Prowadzący – p. Tomasz Żak, instruktor nauki gry w szachy