Nasze przedszkole funkcjonuje w dwóch budynkach w Luboniu: I Oddział – ul. Dworcowa 7,

II oddział – ul. Buczka 21D, (wjazd od ul. Skromnej)

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa. Rozpoznaje i zaspakaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości, zainteresowania i zdolności wychowanków. Przedszkole wspiera działania wychowawcze rodziców i przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Przedszkole na ul. Dworcowej 7 składa się z 3 sal przedszkolnych. Sale są przestronne, kolorowe i dobrze wyposażone w środki, które pozwalają na realizację założeń koncepcji, przyjętych programów i projektów edukacyjnych. Priorytetem jest tworzenie bezpiecznych warunków zabawy i nauki dzieci.

Przedszkole na ul. Buczka 21D składa się z 4 sal przedszkolnych. Sale są przestronne, kolorowe i dobrze wyposażone w środki, które pozwalają na realizację założeń koncepcji, przyjętych programów i projektów edukacyjnych. Priorytetem jest tworzenie bezpiecznych warunków zabawy i nauki dzieci.

Przedszkole  zatrudnia  kadrę o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach, zatrudnia specjalistę w zakresie logopedii. Dąży do poszerzenia uprawnień specjalistycznych w innych zakresach.

KATALOG UROCZYSTOŚCI:

 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Mikołajki
 • Wigilia
 • Wielkanocny Zajączek
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Święto Rodziny
 • i wiele innych wynikających z rocznego planu pracy przedszkola

NASZ ABSOLWENT

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • jest samodzielny, aktywny ruchowo,
 • troszczy się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
 • ma świadomość własnej tożsamości,
 • ma pozytywny obraz samego siebie,
 • jest kulturalny i wrażliwy estetycznie,
 • śmiało wyraża swoje opinie,
 • prezentuje aktywność oraz ciekawość poznawczą i twórczą
 • w zrozumiały sposób komunikuje się z innymi,
 • przestrzega zasad współżycia w grupie,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • szanuje pracę innych,
 • akceptuje odmienność, w tym niepełnosprawność, różnice religijne i kulturowe
 • ma twórcze podejście do zadań i problemów,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz innych i środowiska przyrodniczego,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem