W naszym przedszkolu korzystamy z dziennika elektronicznego DZIEŃ SMYKA.

Na bieżąco rodzice uzyskują informacje na temat aktywności dziecka w przedszkolu. Dzięki dostępowi do założeń procesu dydaktyczno-wychowawczego, a także do realizowanych podczas zajęć treści, rodzice śledzą edukację swojego dziecka w każdym aspekcie. DZIEŃ SMYKA pozwala także na ścisłą kontrolę wydatków związanych z procesem kształcenia przedszkolaka.

Logowanie do e-dziennika:

https://www.dziensmyka.edu.pl/